Datum novinky: 10.07.2017

Nabídka zaměstnání - Strojník

Společnost TALPA - RPF, s.r.o. přijme na hlavní pracovní poměr strojníka stavebních strojů - pásová i kolová rypadla.
Finanční ohodnocení po domluvě / praxe nutná.
Nástup možný ihned.
 
 
Kontaktní osoba:
Stanislav Palička, vedoucí dopravy
Telefon: +420 606 073 282
Email: palicka@talparpf.cz

Datum novinky: 09.08.2016

Nabídka zeminy za odvoz

Nabízíme zeminu z výkopů kanalizace v množství cca 3 500 m3 . Zemina je směs jílů, kamene a hlíny, vhodná k vyrovnání terénu, násypu do hrází apod. Zemina je uložena v k.ú. Kyselovice, okres Kroměříž, Zlínský kraj. V případě zájmu jsme schopni za úplatu provést naložení a odvoz na Vámi určené místo.

Kontaktní osoba

Radim Ježík
Telefon: +420 724 092 676
E-mail: jezik@talparpf.cz

Datum novinky: 22.06.2016

Mikroinjektáž

Netěsní Vám plastová kanalizační šachta nebo zakopaná plastová jímka?

Zatěsníme Vám je mikroinjektáží. Zašlete nám popis, případně i fotografie, situaci posoudíme a navrhneme řešení.

Fakturu obdržíte až v případě, že se do měsíce netěsnost neobnoví!

POPTÁVKU MIKROINJEKTÁŽNÍCH PRACÍ MŮŽETE ZADAT ZDE - MIKROINJEKTÁŽ - POPTÁVKA

Datum novinky: 14.06.2016

Hydrogeologické posudky pro stavební povolení

Hydrogeologické posudky pro zásak dešťových vod

Stavební úřady v současnosti u všech novostaveb preferují utrácení dešťových vod jejich zásakem do horninového prostředí. Pro tento způsob likvidace dešťových vod je požadován  hydrogeologický posudek, který posoudí možnost zasakovat dešťové vody z hlediska hydraulických poměrů horninového prostředí v dané oblasti a z hlediska případného ovlivnění okolních staveb a zdrojů podzemních vod.

Hydrogeologické posudky pro zásak přečištěných odpadních vod

Základním podkladem pro vodoprávní úřad při udělování povolení k vypouštění odpadních vod do horninového prostředí je hydrogeologický posudek. Posudek tvoří zároveň nedílnou součást projektové dokumentace, která je jednou z povinných příloh k žádosti o povolení domovní ČOV. Hydrogeologický posudek hodnotí možnost vypouštět přečištěné odpadní vody z ČOV do horninového prostředí z hlediska hydraulických a hydrogeologických podmínek na dané lokalitě a hodnotí možnost vypouštět tyto vody vzhledem k ochraně podzemních a povrchových vod.

Datum novinky: 25.04.2016

Čištění studní

Čištění studní a regenerace vrtů určených pro jímání pitné vody


U každé studny ať už používané či nikoliv dochází k postupnému stárnutí.  Nejčastější příčinou znehodnocování jímacího objektu bývá zanášení jílem a pískem, který tvoří na dně jímacího objektu sediment, který následně výrazně může přispívat k množení bakterií.  
Dále dochází k ukládání sloučenin železa a manganu, které způsobují 2 „zarůstání“ především nátokových  částí do jímacího objektu.

Důsledkem výše uvedených skutečností je výrazný pokles vydatnosti zdroje a často i zhoršení  kvality vody.
 
Čištění jímacích objektů se obvykle provádí v intervalu 5 – 8 let (dle Státního zdravotního ústavu), ale někdy je potřeba čistit jímací objekt čistit i častěji. Rozhoduje technický stav jímacího objektu a kvalita  vody v objektu.

Nabízíme čištění kopaných i vrtaných studní, regeneraci štěrkového filtru včetně likvidace vzniklého odpadu a v případě zájmu i následný odběr vzorku vody a zajištění jeho chemického i bakteriologického rozboru v akreditovaných laboratořích.

Cena za čištění studní se obvykle pohybuje mezi  4 500 - 5 500 Kč.

Přesná cena je stanovována  individuálně  dle hloubky studny a jejího stavu, lokality, dojezdové vzdálenosti, způsobu nakládání  s čerpanou  vodou apod.

Datum novinky: 16.02.2016

Nabídka práce čelním pásovým nakládačem Liebherr 634

Nabídka práce čelním pásovým nakládačem Liebherr 634


Kontaktní osoba:

Stanislav Palička, vedoucí dopravy
tel. +420 606 073 282
email: palicka@talparpf.cz

 

Datum novinky: 23.09.2015

Nájem strojů a dopravních prostředků

Společnost TALPA – RPF, s.r.o. nabízí v rámci volné kapacity zapůjčování vybraných strojů a dopravních prostředků s obsluhou.

Nasazení těchto strojů je možné po dohodě s vedoucím dopravy v závislosti na momentální situaci a potřebě strojů ve výrobní sféře společnosti.

Ceny za zapůjčení strojů a dopravních prostředků jsou smluvní, po dohodě s vedoucím dopravy.


Kontaktní osoba:

Stanislav Palička, vedoucí dopravy
tel. +420 606 073 282
email: palicka@talparpf.cz

 

Seznam strojů a techniky ke stažení
¨

Datum novinky: 28.07.2014

Recyklační středisko v Dolním Benešově

Zařízení je určeno pro materiálové využití odpadů a materiálů s celkovou kapacitou 20.000 t.

Ceník recyklace pro rok 2014

Materiál/odpad Cena (Kč/t)
Zeminy nekontaminované
80,-
Betony nekontaminované 80,-
Železobetony
120,-
Suť stavební prostá
100,-
Suť stavební obsahující příměsi 120,-
Živičné materiály kusovité
300,-

Datum novinky: 08.04.2014

Nabídka materiálů k prodeji

Betonový recyklát:

- jemný 0 – 13 mm frakce za cenu 90,- Kč/t
- tříděný 13 – 50 mm frakce za cenu 90,- Kč/t
- tříděný 50 – 90 mm frakce za cenu 120,- Kč/t

Štěrky:

- jemný 0 – 16 mm frakce za cenu 160,- Kč/t
- tříděný štěrk 16 – 32 mm frakce za cenu 230,- Kč/t
- tříděný štěrk (hrubý) 32 – 90 mm frakce za cenu 1.000,- Kč/t

Netříděný štěrkopísek ZA CENU 130,- Kč/t

Dále nabízíme:

- drcení stavebních materiálů (cihla, beton, kámen) mobilním drtičem RUBBLE MASTER RM 70

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Michal Hampl
tel.: 602 570 440
e-mail: hampl@talparpf.cz

Datum novinky: 29.05.2013

Nabídka nadrozměrné přepravy

Podvalníkový návěs BODEX - 3-osý

Technická specifikace:

 • celková délka 13,410 mm
 • celková výška i snájezdy 3,340 mm
 • celková šířka vč. roztahu do boku 2,550+510 mm
 • celková hmotnost 45.000 kg
 • zatížení náprav 3 x 11 t

Nabízíme přepravu těchto nákladů:

Standardní náklad

 • Šířka do 2,5 m
 • Ložná plocha 8,9 m
 • Celková délka soupravy do 19 m
 • Výška celkem s nákladem do 4 m

Nadměrný náklad - převoz bagru s povolením v rámci Moravskoslezského kraje.

 • Stroje do 28 tun
 • Šířka do 3,2 m
 • Ložná plocha 8,9 m
 • Celková délka soupravy do 19 m
 • Výška celkem s nákladem do 4,5 m

Nadměrný náklad - převoz bagru s povolením v rámci Moravskoslezského kraje s doprovodným vozidlem.

 • Stroje do 28 tun
 • Šířka do 3,5 m
 • Ložná plocha 8,9 m
 • Celková délka soupravy 22 m
 • Výška celkem s nákladem do 4,5 m

 

Kontaktní osoba:
Stanislav Palička
technik pro dopravu
tel.: 606 073 282
email: palicka@talparpf.cz

Datum novinky: 29.03.2011

NOVÉ PRACOVIŠTĚ ŘEZÁNÍ VODOU

Právě jsme zahájili provoz nového řezacího pracoviště s možností řezání 3D.

Hlavní výhoda - podstatné zvýšení přesnosti a kvality řezu.

Datum novinky: 20.01.2011

NOVÝ WEB - ŘEŽEME VODOU

V souvislosti s pořízením nového řezacího stroje Vás rádi přivítáme na nových webových stránkách www.rezeme-vodou.cz.

Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory