Nové webové stránky - www.bezodrazove-komory.cz

Připravili jsme pro vás nové webové stránky, které se věnují bezodrazovým (bezdozvukovým) komorám:

www.bezodrazove-komory.cz

Bezodrazové (bezdozvukové) komory

Problematika testování, měření a ověřování vlastností širokého spektra vlastností u produktů technické praxe, se pro všechny seriózní výrobce stává každodenní nutností. Zejména v posledních letech však lze vypozorovat i prudce vzrůstající zájem o provádění hlukových zkoušek.

Běžně jsou v těchto komorách prováděna měření dle řady norem ČSN ISO 3740 Stanovení akustických výkonů zdrojů hluku.

Tyto komory umožňují měření hlukových parametrů veškerých zařízení, jako jsou vzduchotechnické jednotky, ventilátory, škrtících elementy, distribuční prvky aj. Dále prvků pro systémy vytápění, jako jsou zdroje tepla (kotle), regulační ventily, otopné plochy atd.

Společnost TALPA-RPF začala s výstavbou těchto komor již v roce 1994, kdy jako první akce byla vybudována bezdozvuková komora ve firmě Petrof, v Hradci Králové.

K čemu slouží bezodrazová komora

 • ochrana před vnějším hlukem (hlukem pozadí),
  výsledná úroveň hladiny hluku pozadí je nižší než 15 dB(A)
 • vytvoření volného akustického pole (akustické pole bez odrazů)
 • disipaci akustické energie

Realizace bezodrazové komory

Základním stavebním prvkem těchto komor jsou klíny z absorpčních materiálů, které jsou vyřezány vodním paprskem. Optimální tvar klínu je vždy vypočítán pro daný rozměr komory, kdy se vždy jedná o určitý kompromis mezi poznatky o mechanických a akustických vlastnostech porézních materiálů.
Tyto klíny jsou následně opatřeny průzvučným potahem, který jednak stabilizuje tvar klínu a také zabraňuje vypadávání minerálních vláken z použitého porézního materiálu.

Přehled instalovaných komor:

 • PETROF, Hradec Králové, 1994
 • VUT, Brno, 1999
 • ČVUT, Praha, 2001
 • ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA, Plzeň, 2004
 • DAIKIN, Brno, 2005
 • AUTOMOBILOVÝ KLASTR, Ostrava, 2008
 • EMERSON, Mikulov, 2009
 • SIEMENS, Mohelnice, 2010
 • CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU, Liberec, 2011
 • PROTHERM, Skalica, 2011
 • VUT, Brno, 2012
Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory