Čištění studní a regenerace vrtů určených pro jímání pitné vody

U každé studny ať už používané či nikoliv dochází k postupnému stárnutí.  Nejčastější příčinou znehodnocování jímacího objektu bývá zanášení jílem a pískem, který tvoří na dně jímacího objektu sediment, který následně výrazně může přispívat k množení bakterií. 

Dále dochází k ukládání sloučenin železa a manganu, které způsobují 2 „zarůstání“ především nátokových  částí do jímacího objektu.

Důsledkem výše uvedených skutečností je výrazný pokles vydatnosti zdroje a často i zhoršení  kvality vody.
 
Čištění jímacích objektů se obvykle provádí v intervalu 5 – 8 let (dle Státního zdravotního ústavu), ale někdy je potřeba čistit jímací objekt čistit i častěji. Rozhoduje technický stav jímacího objektu a kvalita  vody v objektu.

Nabízíme čištění kopaných i vrtaných studní, regeneraci štěrkového filtru včetně likvidace vzniklého odpadu a v případě zájmu i následný odběr vzorku vody a zajištění jeho chemického i bakteriologického rozboru v akreditovaných laboratořích.

Cena za čištění studní se obvykle pohybuje mezi  4 500 - 5 500 Kč.

Přesná cena je stanovována  individuálně  dle hloubky studny a jejího stavu, lokality, dojezdové vzdálenosti, způsobu nakládání  s čerpanou  vodou apod.

Poptávka - Čištění studní

*
*
 
* Jaký je součet 9 a 3?
Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory