Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč

Správa letiště Holíč se v roce 2011 obrátila na společnost TALPA-RPF se žádostí o položení pokládky potrubí.

Čti více ...

Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400

Jedním z příkladů úspěšné realizace bezvýkopových technologií společností TALPA-RPF je rekonstrukce vodovodního přivaděče D400 mm v místě křížení řeky Váhu u města Šaľa.

Čti více ...

Relining – inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí

V červenci roku 2009 jsme měli možnost provést renovaci vodovodního přivaděče v ulici Zborovská v Ostravě pomocí technologie relining v celkové délce 408 m, kdy do stávajícího potrubí DN600 mm bylo zatahováno potrubí SafeTech RC D560 SDR17. Investorem akce byly Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Čti více ...

Bourání mostů na D1

Společnost TALPA-RPF se účastnila rekonstrukce naší nejdůležitější dálnice D1, na níž bylo zahájeno bourání mostů, akce přesně naplánovaná ve všech krocích a zároveň ostře mediálně sledovaná.

Čti více ...

Řízené horizontální vrtání ve službách ekologie

Informace o principech řízeného horizontálního vrtání pronikly i do dalších oborů, které se stavebnictvím přímo nesouvisejí. Jedním z takových oborů je i ochrana a péče o životní prostředí.

Čti více ...

Sanace vodovodu v Ostravě

V květnu 2014 provedla společnost TALPA-RPF rekonstrukci vodovodu na Plzeňské ulici v Ostravě. Účelem obnovy celého systému byla sanace vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN800 mm z roku 1968, u něhož byl zjištěn masívní úbytek materiálu potrubí.

Čti více ...

HDD vrtné soupravy s duálními tyčemi a jejich využití pro vrty ve skále

Technologie řízeného horizontálního vrtání (HDD) patří mezi ty, které se vyvíjí i dnes a přinášejí nové myšlenky, které jejich využití posunuje do dalších oblastí. Na počátku devadesátých let, kdy se stroje pro HDD začaly objevovat i v Evropě, byly jejich možnosti velmi omezené kvůli primitivnímu konstrukčnímu řešení a malému výkonu.

Čti více ...

Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory