Technické informace a parametry našich strojů

Vrtná zařízení jsou speciální vrtné soupravy pro horizontální vrty, které dokáží směrově naváděným, tzv. pilotním vrtem, podejít danou překážku, dále tento vrt rozšířit na žádaný průměr a nakonec do něj vtáhnout potrubí.

Společnost TALPA-RPF k provádění bezvýkopových prací v současné době vlastní dva stroje VERMEER D36x50 série II a jeden stroj DITCH WITCH JT 30 pro těžké práce, jeden stroj VERMEER D22x20 série II, vhodný pro intravilány měst, jeden stroj VERMEER D7x11 série II pro bezvýkopovou pokládku přípojek a stroj PERFORATOR pro provádění protlaků. Každý ze strojů má jinou přítlačnou sílu, což umožňuje zvolit optimální stroj pro různé typy půd a vrtů. Vrtné soupravy jsou samohybné a během vrtání stojí před přístupovou jámou. Zásobník bentonitové suspenze, vysokotlaká čerpadla, hydraulická pohonná jednotka a další příslušenství jsou umístěny v kontejneru na nákladním voze MAN nebo RENAULT.

OznačeníTah [t]Kroutící moment [Nm]Rok výroby
VERMEER D36x50 18 7 000 2008
VERMEER D36x50 18 7 000 2012
VERMEER D7x11 4 1 763 2009
VERMEER D22x20 8,9 2 983 2010
DITCH WITCH JT30 13 5 420 2013
PERFORATOR PBA 38 38 6000 2010

Pro přepravu strojů používáme vozidla MAN a RENAULT Kerax, která splňují požadavky emisních tříd IV a V+.

Pro svařování plastového potrubí vlastníme svářečky na tupo TM 160, TM 250, TM 315 firmy Georg Fisher Omicron S.r.l. a svářečku na tupo DELTA 630 výrobce RITMO S.p.A.

Typ Svařitelné dimenze /mm/
TM 160 40 - 160
TM 250 75 - 250
TM 315 90 - 315
DELTA 630 315 - 630

VERMEER D36x50

VERMEER D36x50 Vrtná souprava Vermeer D36x50 patří mezi soupravy středního výkonu, což ji dává možnost realizovat jak náročné práce bezvýkopové pokládky potrubí pod řekami v obtížných půdních podmínkách, tak i ekonomicky zvládnout běžné řízené protlaky pod komunikacemi a železnicemi. Mezi špičkové výkony, které stroj u Talpy realizoval, je např. podvrt letiště v Holíči s položením potrubí D630 mm v délce 200m, pokládky potrubí DN400 pod řekou Váh v délce 270 m a podobně.

VERMEER D7x11

Vrtná souprava Vermeer D7x11 je malá vrtná souprava s tyčemi délky 1,8 m, což ji předurčuje pro pokládky přípojek inženýrských sítí v místech s nedostatkem místa.

VERMEER D22x20

Vrtná souprava Vermeer D22x20 může díky menším rozměrům a pružnějším vrtným tyčím pracovat v intravilánech měst v prostředí s množstvím stávajících inženýrských sítí.

DITCH WITCH JT30

DITCH WITCH JT30 Stroj DITCHWITCH JT30 AllTerrain se systémem duálních vrtných tyčí byl vyvinut tak, aby zvládal i vrtání ve skalním podloží. Tuto schopnost umožňuje především jeho vysoký točivý moment a dulání vrtné tyče umožňující použití valivých dlát, potřebných k provrtání skály.

PERFORATOR PBA 38

PERFORATOR PBA 38 Zařízení PERFORATOR PBA 38 je určeno pro řízenou i neřízenou bezvýkopovou instalaci podzemních inženýrských sítí metodou protláčení ocelových trubek nebo pažnic se spirálním výnosem odvrtané zeminy. Stroj pro řízení používá laserový paprsek procházející vrtnými tyčemi na terč v pilotním nástroji. Využíváno je proto především pro protlaky ocelových chrániček a potrubí kanalizací a jejich přípojek, které vyžadují přesné uložení potrubí.

Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory