Prodej bentonitů a polymerů

Společnost TALPA-RPF se v roce 2006 stala výhradním zástupcem australské společnosti AMC pro Českou a Slovenskou republiku.

www.amcmud.comAMC (www.amcmud.com) je jeden z největších světových dodavatelů aditiv pro výplachy pro vrtání vertikální i horizontální. Zároveň je i dodavatelem zařízení pro přípravu a recyklaci vrtných směsí.

AMC je součástí nadnárodní společnosti IMDEX Group, v Evropě je zastoupena společností AMC Germany.

Hlavní cíl, na který se společnost zaměřuje je řešení problémů, vznikajících při vrtání, včetně hledání cest jak co nejvíce snížit náklady spojené s vrtáním, zvýšit produktivitu vrtání a minimalizovat dopady na životní prostředí.

Technická podpora

Vrtání lze označit za velmi složitý proces, který vyžaduje podporu všech zúčastněných dodavatelů. Technici společnosti AMC jsou stále k dispozici, aby mohli poskytnout pomoc nejen při řešení vzniklých problémů, ale také NAVRHNOUT jak zvýšit výkonnost vrtání. Jedná se jak o doporučení nejlepší vrtné směsi pro dané půdní podmínky, tak i o případnou modifikaci existujícího systému.

Určité HDD projekty vyžadují rozhodnutí jaká vrtná směs a jaké množství této směsi má být použito, včetně systému pro její přípravu. Technici AMC v takových případech mohou zpracovat návrh a doporučení ještě před začátkem projektu. To může eliminovat případné následné problémy při vrtání, včetně logistických problémů, které mohou velmi zkomplikovat samotné vrtání a hlavně náklady celého projektu.

HDD PRODUKTY

Vzhledem k činnosti společnosti TALPA-RPF je nabídka zaměřena hlavně na HDD produkty.

Zde je stručný přehled těch nejpoužívanějších:

EURO-GEL XTRA

Předem připravená směs bentonitu a polymerů, určená pro vrtné soupravy HDD všech výkonnostních parametrů. Poskytuje vysokou ale zároveň velmi křehkou gelovací schopnost pro vynikající vynášecí schopnost, kontrolu filtrace a stabilizaci vrtu.

Vrtný výplach musí odpovídat konkrétním podmínkám lokality. Pro „jemné doladění“ základních produktů je k dispozici celá řada aditiv:

CR-650

Skupina polymerů speciálně vyvinutých pro zvýšení inhibičních vlastností pro vrtání v aktivních nebo lepivých jílech.

AMC PAC R

Rychle rozpustný polymer zvyšujjící kontrolu filtračních vlastností.

XAN-BORE

Aditiva, která zvyšují viskozitu a tím i vynášecí schopnost vrtné směsi.

ORIENTAČNÍ RECEPTURY VRTNÝCH SMĚSÍ NA ZÁKLADĚ PRODUKTŮ AMC:

  PŘÍMĚSI DÁVKOVÁNÍ
POJIVÉ PŮDY
Jíly, slíny, břidlice
CR-650
PENETROL XTRA
viskozita MARSH
0,7 – 2,9 kg/m3
0 – 2,0 kg/m3
31 - 60 s
JEMNÝ PÍSEK EURO-GEL XTRA
CR-650
PAC L
viskozita MARSH
10 - 25 kg/m3
0 -0,3 kg/m3
0 – 1,0 kg/m3
35 - 60 s
HRUBY PÍSEK EURO-GEL XTRA
AMC PAC R
XAN-BORE
viskozita MARSH
25 - 30 kg/m3
0,2 -1,0 kg/m3
0 – 1,0 kg/m3
40 - 90 s
ŠTĚRK EURO-GEL XTRA
AMC PAC R
XAN-BORE
PENETROL XTRA
viskozita MARSH
30 - 35 kg/m3
0,5 - 1,0 kg/m3
0,5 - 3,0 kg/m3
0 – 0,1 kg/m3
60 - 120 s

DŮLEŽITÉ !!!

Před mícháním směsi je nutné změřit pH a tvrdost vody. Podle naměřených hodnot je nutné vodu upravit pomocí sody, která se musí přidat před namícháním ostatních příměsí!

Přidáním sody je nutno upravit vodu na:

Voda Soda
pH menší než 7 0,1-2,0 kg/m3
tvrdost větší než 14 dH
přidat množství tak, aby dH bylo větší než 9

 

Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory