Nakládání s odpady

Skládka Dolní Benešov

Vlastní skládka ostatních i nebezpečných odpadů v Dolním Benešově.

Ceník za uložení odpadů na skládce Dolní Benešov pro rok 2017

Odpad Cena (Kč/t)*
Nebezpečný odpad
6 990,-
Komunální odpad 1 290,-
Ostatní odpad
1 225,-

*cena je vč. všech zákonných poplatků, bez DPH

Ceny jsou orientační, při návozu většího množství je po dohodě možná sleva.

Dokumenty

Integrované povolení KÚ pro skládku a dekontaminační plochu Dolní Benešov ¨
Seznam odpadů odtraňovaných na skládce Dolní Benešov ¨
Základní popis odpadu na skládku ¨

Recyklační středisko v Dolním Benešově

Zařízení je určeno pro materiálové využití odpadů a materiálů s celkovou kapacitou 20.000 t.

Ceník recyklace pro rok 2017

Materiál/odpad Cena (Kč/t)
Zeminy nekontaminované
cena dohodou
Betony nekontaminované 85,-

Dokumenty

Integrované povolení KÚ pro recyklační středisko v Dolním Benešově ¨
Seznam odpadů využívaných v recyklačním středisku v Dolním Benešově ¨
Základní popis odpadů dodaných na recyklační středisko ¨

Dekontaminace odpadů

Dekontaminační plocha Dolní Benešov

Biotechnologická dekontaminace znečištěných zemin a stavebních sutí v Dolním Benešově s celkovou kapacitou 20.000 t.

Ceník dekontaminace pro rok 2017

Odpad     Cena (Kč/t)*
Zemina     660 - 1 000,-
Stavební odpady     660 - 1 000,-

*cena je vč. všech zákonných poplatků, bez DPH

Ceny jsou orientační, při návozu většího množství je po dohodě možná sleva.

Dokumenty

Integrované povolení KÚ pro skládku a dekontaminační plochu Dolní Benešov ¨
Seznam odpadů odstraňovaných na dekontaminaci Dolní Benešov ¨
Základní popis odpadu k dekontaminaci ¨
Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory