Tepelná čerpadla

Proč zvolit tepelná čerpadla od společnosti TALPA-RPF

Dodáváme a montujeme kvalitní tepelná čerpadla švédské značky IVT, která již dlouhodobě zaznamenávají velký úspěch na českém i ostatních evropských trzích.

Tepelná čerpadla instalujeme do rodinných domů, administrativních budov, sportovních a montážních hal i jakýchkoli jiných staveb na klíč. Individuálně navrhneme nejvýhodnější řešení pro každý objekt.

Poradenství i předběžná kalkulace jsou zdarma.

Zaměřujeme se na spokojenost našich klientů. Víme, že hřejivé teplo, které je levné a ekonomicky výhodné, je jejich přáním a tedy náš cíl.

Záruka na tepelná čerpadla švédské značky IVT je 5 let. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Případné poruchy v topné sezóně se snažíme řešit okamžitě.

S montáží a instalací tepelných čerpadel v rodinných domech i jiných stavbách máme bohaté zkušenosti. Poradíme si i v obtížných podmínkách.

Výhody a princip tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla lze využít na vytápění rodinných domů, administrativních budov, sportovních a montážních hal i jakýchkoli jiných staveb.

Ekonomický i ekologický efekt tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo se jako zdroj tepla pro vytápění používá především z ekonomických důvodů - snižuje výrazně provozní náklady na vytápění. Ale také z důvodů ekologických - v porovnání s jinými zdroji přímo či nepřímo snižuje tvorbu škodlivých emisí a šetří primární energetické zdroje.

I přes vyšší pořizovací náklady na tento systém vytápění má investice svou návratnost v horizontu několika let.

Konkrétní příklady návratnosti a ekonomické výhodnosti tepelných čerpadel a informace o možnosti získání dotací naleznete na stránkách výrobce čerpadel IVT.

Princip funkce tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo pracuje na principu běžné kompresorové chladničky.

Zatímco v případě chladničky se teplo odebírá z jejího vnitřku (potraviny), u tepelného čerpadla se teplo získává ze vzduchu, vody, země apod.

U chladničky se ohřívá zadní stěna, u TČ se teplo účelově předává do ohřevu topné vody ústředního vytápění, teplé vody užitkové, ohřevu bazénů a podobně.

Princip přesněji

Zařízení se skládá ze čtyř základních prvků. Jedná se o kompresor, expanzní ventil, výměník-výparník a výměník-kondenzátor. Chladivo je pomocí kompresoru stlačeno na vyšší tlak, při kterém se zahřeje na vyšší teplotu. Takto stlačené chladivo má schopnost pomocí výměníku (kondenzátoru) své teplo odevzdat do topné soustavy.

Dále ochlazené chladivo proudí přes expanzní ventil, za kterým prudce poklesne tlak a teplota chladiva klesne na mínusové hodnoty. Chladivo díky své mínusové teplotě má schopnost ve výměníku (výparníku) odebrat teplo získané z nízkopotenciálního zdroje - to je fáze kdy získáváme teplo navíc. Takto ohřáté chladivo je opět stlačováno kompresorem a celý cyklus se opakuje.

Další informace
Technické informace o tepelných čerpadlech
Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory