Údržba pozemků

Nabízíme

 • Sečení mulčovačem trávních i zanedbaných porostů.
 • Práce při zemědělské úpravě půdy
 • Sečení ploch samohybnými sekačkami se sběrem trávy
 • Vyžínání
 • Kácení a manipulace seskácenou dřevní hmotou
 • Ořez větví stromů
 • Drcení pořezané dřevní hmoty až do průměru 20cm
 • Odstranění pařezů frézováním
 • Výsadba stromů a keřů včetně dodávky sadebního materiálu
 • Výchovný řez stromů po výsadbě
 • Hnojení, okopávka a nátěry výsadeb
 • Ruční chemické postřiky proti plevelu
 • Zakládání a údržba zahrad
 • Likvidace černých skládek

Práce realizuje dceřiná společnost Údržba pozemků, a.s.

Řežeme vodou - řezání vodním paprskemBezodrazové (bezdozvukové) komory