Čištění studní a regenerace vrtů určených pro jímání pitné vody

U každé studny ať už používané či nikoliv dochází k postupnému stárnutí.  Nejčastější příčinou znehodnocování jímacího objektu bývá zanášení jílem a pískem, který tvoří na dně jímacího objektu sediment, který následně výrazně může přispívat k množení bakterií.

Dále dochází k ukládání sloučenin železa a manganu, které způsobují 2 „zarůstání“ především nátokových  částí do jímacího objektu.

Důsledkem výše uvedených skutečností je výrazný pokles vydatnosti zdroje a často i zhoršení  kvality vody.

Čištění jímacích objektů se obvykle provádí v intervalu 5 – 8 let (dle Státního zdravotního ústavu), ale někdy je potřeba čistit jímací objekt čistit i častěji. Rozhoduje technický stav jímacího objektu a kvalita  vody v objektu.

Nabízíme čištění kopaných i vrtaných studní, regeneraci štěrkového filtru včetně likvidace vzniklého odpadu a v případě zájmu i následný odběr vzorku vody a zajištění jeho chemického i bakteriologického rozboru v akreditovaných laboratořích.

Cena za čištění studní

Přesná cena je stanovována individuálně dle hloubky studny a jejího stavu, lokality, dojezdové vzdálenosti, způsobu nakládání s čerpanou vodou apod.

Abychom byli schopni vytvořit správně cenovou nabídku na čištění Vaší studny nebo vrtu, vyplňte prosím všechna pole.

Jsme schopni vyčistit kopané studny do hloubky 13m, vrtané studny do hloubky 30m.

Akce pro majitele studní: do 30.6.2020 při čištění studní do vzdálenosti 50 km doprava zdarma, nad 50 km sleva na dopravu 50%.

Poptávka – Čištění studní