Relining

Jedním ze způsobu bezvýkopových oprav potrubních řadů je relining. Jedná se o nejjednodušší, nejlevnější a nejznámější způsob sanace stávajících potrubních systémů.

Samotný princip reliningu spočívá v zatahování PE potrubí s vnějším průměrem menším, než je vnitřní průměr stávajícího potrubí. Proto je vhodný pro sanace potrubí, u kterých lze akceptovat snížení průtočného profilu.

Velmi důležitý je materiál, ze kterého je potrubí vytvořeno. Pro relining je používáno polyetylénové vodovodní potrubí Pe100RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin certifikované dle přepisu PAS 1075 určené výrobcem pro pokládku metodou relining. Jeho konstrukce a vlastnosti odpovídají mechanismu operace vtahování a poté pohybům potrubí po stěně původního potrubí během období funkčnosti. Podmínkou je ovšem důkladné vyčištění potrubí před operací vtahování.

Výhody reliningu

  • nejnižší náklady na sanaci potrubí
  • rychlost provedení
  • snadná dostupnost metody
  • možnost provedení úseků v délkách až 600 m

Nevýhody reliningu

  • snížení průtočného profilu potrubí
  • v místech oblouků nebo kolen potrubí musí být provedeny výkopy
  • místo, kde je vtahováno potrubí, vyžaduje rozměrný výkop

Postup reliningu

Před samotnou sanací potrubí musí být připraveny výkop na počátku a na konci úseků a v lomových bodech. Ve všech jamách jsou poté provedeny výřezy potrubí a úpravy zakončení původních ocelových trub do tvaru trumpety tak, aby při vtahování nemohlo dojít k poškrábání potrubí o ostré hrany, Jiným technickým řešením je použití naváděcích kladek namontovaným v místě výřezu potrubí. Výkop na jedné straně úseku musí mít dostatečné rozměry, aby bylo možné potrubí svařené v délce celého úseku vtáhnout do stávajícího potrubí. Toto v některých případech není možné, pak se vtahování provádí postupně po vložení každého kusu potrubí do výkopu a jeho spojení s již vtaženým potrubím. Ve všech jamách jsou provedeny výřezy potrubí a úpravy zakončení ocelových trub do tvaru trumpety tak, aby při vtahování nemohlo dojít k poškrábání potrubí o ostré hrany. Před zahájením čištění potrubí je prováděn prvotní kamerový průzkum, který má za úkol zjistit, jestli je skutečně úsek přímý bez lomů a jestli se v potrubí nenachází překážky, které by mohly vést k zaseknutí čistících kusů. Průchodnost nového potrubí lomovým bodem závisí na rozdílu mezi průměrem stávajícího a nového potrubí a obvykle se pohybuje mezi 3 až 7 stupňů. Čištění potrubí je prováděno strojem pro řízené horizontální vrtání Vermeer D36/50 a tzv. zvonkovou frézou. Zařízení zasune vrtné tyče do potrubí, projde úsekem a na opačné straně je namontována zvonková fréza se dvěma stíracími talíři. Zařízení pak frézou otáčí s krouticím momentem 7 000 Nm-1, jednotlivé zvonky se pak odvalují po vnitřním povrchu potrubí, přičemž jsou odstraněny inkrusty i rez a jsou obroušeny i svary vystupující do vnitřního profilu potrubí. Kvalita čištění je kontrolována kamerou, jejíž záznam posoudí zástupce investora a rozhodne o přípustnosti vtažení potrubí.

Pak je přistoupeno k vtahování nového potrubí. Zde se nabízí dvě řešení – jednou je vtažení pomocí stroje pro řízené horizontální vrtání a jeho vrtných tyčí, druhé používá tažný vrátek a lano. Tah během celé operace je kontrolován a maximální hodnoty jsou zaznamenávány.

Po vtažení jednotlivých úseků jsou provedeny propoje potrubí a montáž armatur. Mezikruží v koncích původního potrubí je vyplněno polyuretanovou pěnou a oba konce původního potrubí jsou vodivě propojeny signalizačním vodičem.