Perforator

Především pro protlaky chrániček kanalizace a jejich přípojek je určeno zařízení PERFORATOR, které provádí horizontální vrty se spirálním odtěžením zeminy. Díky tomu, že využívá opticko-elektronický naváděcí systém, může provést směrově naváděný pilotní vrt. Laserový paprsek generovaný sondou na vrtné soupravě prochází vrtnými tyčemi a promítá bod na terč v pilotním nástroji. Obsluha pak kontroluje bod ve středu terče a v případě nutnosti změnou parametrů vrtání může měnit směr vrtu.

Společnost TALPA-RPF vlastní zařízení PBA 38, které zvládá protlačit potrubí s maximální délkou 25 metrů s tím, že maximální protláčený průměr potrubí je DN 500 mm.

Jako u každé bezvýkopové pokládky potrubí je nutno vykopat startovací a cílovou jámu. Startovací jáma by pro zařízení PBA 38 měla mít rozměry 2,5 x 2,5 m s hloubkou velikost osy vrtu +60cm, pro vyšší přesnost doporučujeme rozměr jámy 3,5 x 2,5 m. Přesný rozměr jámy a její umístění je dohodnuto po návštěvě technika na místě provádění protlaku. Pro cílovou jámu jsou dostačující rozměry 2 x 2 m.

Rozsah použití perforatoru PBA 38

  • protlaky ocelových chrániček
  • protlaky ocelových pažnic, do kterých je následně zasunuto potrubí PVC, polyetylén apod., na závěr jsou pažnice vytaženy a v zemi zůstává pouze potrubí např. kanalizace.
  • protlaky sklolaminátových, železobetonových a keramických protláčecích trub pro kanalizace

Technické parametry zařízení

Perforator PBA 40

PBA-10_40-Brochure.pdf | 4 MB