Naše stroje

Vrtná zařízení jsou speciální vrtné soupravy pro horizontální vrty, které dokáží směrově naváděným, tzv. pilotním vrtem, podejít danou překážku, dále tento vrt rozšířit na žádaný průměr a nakonec do něj vtáhnout potrubí.

Společnost TALPA-RPF k provádění bezvýkopových prací v současné době vlastní dva stroje VERMEER D36x50 série II a tři stroje DITCH WITCH JT 30 AT, JT 40 AT, JT60 pro těžké práce, stroje VERMEER D22x20 série II a D23x30 S3 vhodné pro intravilány měst, stroje VERMEER D7x11 série II a VERMEER D10x15 S3 pro bezvýkopovou pokládku přípojek a stroje PERFORATOR a BOHRTEC pro provádění protlaků. Každý ze strojů má jinou přítlačnou sílu, což umožňuje zvolit optimální stroj pro různé typy půd a vrtů. Vrtné soupravy jsou samohybné a během vrtání stojí před přístupovou jámou. Zásobník bentonitové suspenze, vysokotlaká čerpadla, hydraulická pohonná jednotka a další příslušenství jsou umístěny v kontejneru na nákladním voze MAN nebo RENAULT.

Vrtné soupravy pro řízené horizonální vrtání (HDD)

OznačeníTah [t]Kroutící moment [Nm]
DitchWitch JT6026,712 200
DitchWitch JT40 All Terrain187 500
DitchWitch JT30 All Terrain135 420
Vermeer D36/50187 000
Vermeer D23X30 S310,74 100
Vermeer D20/228,92 983
Vermeer D10X15 S34,52 033
Vermeer D7/1141 763

Zařízení pro řízené protláčení

OznačeníTah [t]Kroutící moment [Nm]Typ řízení
Perforator PBA38386 000elektronické řízení laserem
Bohrtec BMA 40010012 000optické řízení (theodolit) laserem

Přepava strojů

Pro přepravu strojů používáme vozidla MAN a RENAULT Kerax, která splňují požadavky emisních tříd IV a V+.

TypOznačení
Valník pro přepravuRenault
Man kontejner 4 tunyL2000

Zařízení pro svařování plastového potrubí

Pro svařování plastového potrubí vlastníme svářečky na tupo TM 160, TM 250, TM 315 firmy Georg Fisher Omicron S.r.l. a svářečku na tupo DELTA 630 výrobce RITMO S.p.A.

TypSvařitelné dimenze /mm/
TM 16040 – 160
TM 25075 – 250
TM 31590 – 315
DELTA 630315 – 630

VERMEER D36x50

Vrtná souprava Vermeer D36x50 patří mezi soupravy středního výkonu, což ji dává možnost realizovat jak náročné práce bezvýkopové pokládky potrubí pod řekami v obtížných půdních podmínkách, tak i ekonomicky zvládnout běžné řízené protlaky pod komunikacemi a železnicemi. Mezi špičkové výkony, které stroj u Talpy realizoval, je např. podvrt letiště v Holíči s položením potrubí D630 mm v délce 200m, pokládky potrubí DN400 pod řekou Váh v délce 270 m a podobně.

VERMEER D7x11

Vrtná souprava Vermeer D7x11 je malá vrtná souprava s tyčemi délky 1,8 m, což ji předurčuje pro pokládky přípojek inženýrských sítí v místech s nedostatkem místa.

VERMEER D22x20

Vrtná souprava Vermeer D22x20 může díky menším rozměrům a pružnějším vrtným tyčím pracovat v intravilánech měst v prostředí s množstvím stávajících inženýrských sítí.

DITCH WITCH JT30

Stroj DITCHWITCH JT30 AllTerrain se systémem duálních vrtných tyčí byl vyvinut tak, aby zvládal i vrtání ve skalním podloží. Tuto schopnost umožňuje především jeho vysoký točivý moment a dulání vrtné tyče umožňující použití valivých dlát, potřebných k provrtání skály.

PERFORATOR PBA 38

Zařízení PERFORATOR PBA 38 je určeno pro řízenou i neřízenou bezvýkopovou instalaci podzemních inženýrských sítí metodou protláčení ocelových trubek nebo pažnic se spirálním výnosem odvrtané zeminy. Stroj pro řízení používá laserový paprsek procházející vrtnými tyčemi na terč v pilotním nástroji. Využíváno je proto především pro protlaky ocelových chrániček a potrubí kanalizací a jejich přípojek, které vyžadují přesné uložení potrubí.