O společnosti

Společnost TALPA – RPF, s.r.o. byla založena v roce 1995 a za dobu své existence si vybudovala jméno silné a uznávané společnosti v  oblastech:

  • Bezvýkopové technologie
  • Vodohospodářské stavby
  • Sanace starých ekologických záteží
  • Hydrogeologie
  • Nakládání s odpady
  • Poskytování služeb v oblasti řezání vodním paprskem
  • Výstavba bezdozvukových komor

Patříme k významným zhotovitelům inženýrských sítí  – realizujeme výstavbu  a rekonstrukci vodovodů a kanalizací, výstavbu vodních děl, revitalizaci a úpravu vodních toků. Od počátku se věnujeme také sanaci vod a zemin spojených se starými ekologickými zátěžemi.

Mezi naše klíčové obchodní partnery patří ministerstva, státní podniky povodí, Diamo, pozemkové úřady, developerské společnosti, vodárenské společnosti , vysoké školy a řada dalších.

Základní údaje

Název společnosti:TALPA – RPF, s.r.o.
Sídlo společnosti:Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
(zobrazit na mapy.cz)
IČ:646 15 391
DIČ:CZ64615391
Vedení společnosti:Ing. Ivan Demjan
Ing. Čestmír Kus
jednatelé jednají jménem společnosti navenek každý samostatně.
Dokumenty:On-line výpis z obchodního rejstříku
Osvědčení o DPH (PDF dokument)
On-line výpis

Historie společnosti

1991Založení společnosti TALPA, s.r.o.. Specializace na řízené protlaky a řezání vysokotlakým vodním paprskem.
1995Regionální podnikatelský fond (RPF) se stává strategickým partnerem a investorem. Založení společnosti TALPA-RPF, s r.o. kterou vlastní TALPA, s.r.o. a RPF.
1995Rozšíření činnosti o oblast průmyslové ekologie.
1999Další rozšíření činnosti. V pořadí již čtvrtá divize se věnuje dodávkám a instalacím tepelných čerpadel pro vytápění rodinných domků i průmyslových objektů.
2002Zahájen provoz skládky nebezpečných odpadů v Dolním Benešově. Využití vlastních biodegradačnín technologií.
2002Ukončení spolupráce s Regionálním podnikatelským fondem (RPF). Jeho podíl odkupuje společnost TALPA, s.r.o.
2010Založení dceřiné společnosti Údržba pozemků, a.s.
2013

Rozšíření vozového parku o tahače RENAULT PREMIUM s valníkovým přívěsem pro přepravu strojů a nadrozměrnou přepravu         

2017

Nabídka nové služby Čištění studní a regenerace vrtů určených pro jímání pitné vody

2018

Nákup pohyblivé elektrohydraulické vrtné soupravy HVS  030E pro speciální vrtné práce a injektáže

2019

Nákup nových vrtných souprav a nákladní techniky pro bezvýkopovou technologii: Vermeer D36x50 a  Vermeer D23X30 S3

2020

Nákup nové vrtné soupravy DitchWitch JT60 a kráčejícího bagru Kaiser S12

2021

Vyčleněním střediska Stavby vzniká společnost TALPA-VHS, s.r.o. se specializací na vodohospodářské stavby.

2021

Vzniká samostatné středisko Vrtání, kupujeme samohybný pásový vrtný stroj JaNo HVS 255