Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti TALPA – RPF, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005367

Společnost TALPA – RPF, s.r.o. realizuje v letech 2017 až 2019 projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců TALPA – RPF, s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V prezenční formě bude v rámci projektu úspěšně proškoleno 69 účastníků, kteří překročí bagatelní podporu.