Elektrohydraulická vrtná souprava HVS 030E

Tato vrtná souprava umožňuje jádrové i „plnoprofilové“ vrtání s výplachem diamantovými korunkami i valivými dláty ve skalním masívu do řezného průměru 93 mm a hloubek cca 50 m. K dispozici jsou i dvojité jádrovky do složitějších tektonických poměrů.
Vzhledem k rozměrům a modulové konstrukci je možno tuto soupravu použít i v uzavřených prostorách a důlních dílech bez nebezpečí výbuchu, štolách hrází vodních děl nebo obtížně dostupných místech.

Souprava HVS 030E

Hydraulická vrtná souprava HVS 255

Samohybná vrtná souprava s následujícími základními parametry:

 • Podvozek – gumové pásy
 • Řezný průměr – do 320 mm
 • Šířka stroje – 1,6 m
 • Délka stroje 6,5m/4,5 m (sklopená/vztyčená lafeta)
 • Výška se vztyčenou lafetou – 6,5 m
 • Natáčení lafety ve vertikální ose 0 – 90°
 • Dvourychlostní vrtná hlava 43/100 ot./min. (10.622/4.590 Nm)
 • Souprava je vybavena výplachovou hlavou a „falešným duplexem“ pro vrtání valivými dláty nebo ponorným kladivem.

Tato vrtná souprava je vhodná pro vrtání:

 • vystrojených i nevystrojených vrtů pro hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum
 • studní a čerpacích vrtů
 • mikropilot
 • záporového pažení stavebních jam
 • injektážních vrtů