Středisko hydrogeologie a sanační geologie

Odborná způsobilost v oborech

  • Ložisková geologie
  • Sanační geologie
  • Hydrogeologie

Kvalifikovaný odběr vzorků vod

  • Manažer vzorkování podzemních vod