Provádíme vrtné práce s pomocí pohyblivé elektro – hydraulické soupravy HVS 030E. Tento typ vrtné soupravy je schopen vrtat vrty o průměru až 93 mm včetně vrtů s odběrem jádra pro vyhodnocování složení a vlastností
horninového masivu nebo zemin.

Injektáž s pomocí cementových hmot jsme schopni provádět do vývrtů libovolného průměru tlakem až 10 MPa. Vzhledem k výkonu čerpadla až 3 m směsi za hodinu je toto vhodné i k výplňovým pracím při sanaci dutin v horninovém masivu nebo v okolí betonových konstrukcí.

Pro potřeby utěsnění trhlin v betonových konstrukcích jsme vybavení malým, lehce přenosným elektrickým čerpadlem IJP3000. To ve spojení s polyuretanovými napěňujícími hmotami dává efektivní nástroj k řešení
těchto nedostatků.