V období 13.4.2018 a 23.4.2018 společnost Talpa-RPF provedla vymístění části vodovodního řadu Chotýčany – Zlukov u obce Veselá nad Lužnicí.

Vzhledem k omezené životnosti stávajícího mostu a riziku poškození vodovodního řadu bylo rozhodnuto o vymístění potrubí a jeho renovaci shybkou pod řekou Nežárkou realizovanou bezvýkopovou technologií HDD (Horizontal Directional Drilling = řízené horizontální vrtání). Pro vtahování bylo vybráno potrubí DN 600 z tvárné litiny Ductus s ochrannou vrstvou OCM/ZMK spojované spojkou umožňující úhlové odklonění potrubí o 2 stupně. Délka potrubí činila 71m, celková délka vrtných prací pak 113m. Na realizaci se podílely stroje společnosti Talpa-RPF, s.r.o. a to Ditch Witch JT30 pro pilotní vrt valivými dláty a rozšíření na průměr 300mm a Ditch Witch JT60 pro rozšíření vrtu na průměr 950mm a vtahování potrubí. Pro přípravu vrtného výplachu byla použita míchací jednotka AMC-2000 umožňující připravit až 20m3 výplachové směsi za 10 minut. Vzhledem k velkému množství výplachové směsi byla použita recyklační jednotka AMC-500 (separátor), která oddělením pevných částic z výplachu umožnila znovupoužití vrtného výplachu. Vzhledem k vedení vrtu na pomezí 2 různých prostředí – žuly a navětralé pararuly se jednalo o komplikovanou zakázku, která byla díky zkušenostem a kvalitní vrtné technologii společností Talpa-RPF, s.r.o. bezchybně realizována.