Realizace optimalizace dodávky pitné vody spočívala ve dvou částech, reliningu potrubí PE d160 do původní ocelové trubky DN250 a řízeného horizontálního vrtání ve skále v délce 139m. Při realizaci byla použita separační jednotka AMC (separátor) pro znovuvyužití vrtného výplachu. Realizace byla provedena stroji Vermeer 36×50 a DitchWitch JT30 All Terrain. Realizaci provedla společnost Talpa-RPF, s.r.o.