V letech 2018-2020 společnost Talpa RPF, s.r.o. prováděla vrtné a injektážní práce na injekční  cloně v okolí tělesa hráze VD Koryčany. Clona byla tvořena soustavou zajišťovacích a vlastních clonových vrtů délky 20-39 metrů se sklonem 0-45° od svislice. Vrty byly prováděny ve skalním podloží. Vrty byly využity pro injektážní práce samotné clony, pro vodní zkoušky a i pro odběr vzorků jader. Celkem bylo navrtáno cca 9 000 metrů vrtů průměru 93 mm a spotřebováno cca 1750 m3 cemento-bentonitové směsi. Vrty byly prováděny z injekční štoly v tělese hráze jak do boků, tak i do podloží.
VD Koryčany
VD Koryčany