Obec Opava-Komárov spolu s obcí Mokré Lazce započaly v roce 2021 komplexní rekonstrukci kanalizace v téměř celé zastavěné ploše obou obcí. Výkopy pro kanalizaci, místy až 5 metrů hluboké, byly v řadě případů vedeny v těsné blízkosti stávajících objektů a vznikly obavy o možnost sesutí konkrétních vytipovaných objektů do budoucích výkopů. Proto bylo rozhodnuto o preventivním zajištění těchto objektů pomocí mikrozápor v podobě ocelových bezešvých trubek 89/10 zalitých cementovou směsí o délce mikrozápory  rovné dvojnásobku hloubky budoucího výkopu. Firma Talpa-RPF s.r.o. získala část zakázky na vrtání mikrozápor a (a také několik protlaků) a středisko vrtných a injektážních prací zde postupně v několika etapách v průběhu roku 2021 nainstalovalo celkem cca 1100 metrů těchto mikrozápor.