V červenci roku 2009 jsme měli možnost provést renovaci vodovodního přivaděče v ulici Zborovská v Ostravě pomocí technologie relining v celkové délce 408 m, kdy do stávajícího potrubí DN600 mm bylo zatahováno potrubí SafeTech RC D560 SDR17. Investorem akce byly Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Svařování potrubí D 560
Svařování potrubí D 560

U opravy přivaděče Zborovská šlo o použití stroje pro řízené horizontální vrtání pro technologii reliningu, což není úplně běžné. Obvyklé je totiž u mechanického čištění potrubí využití škrabáků a vytěráků tažených na laně.

Stroje pro HDD potřebují více místa pro své ustavení před startovací jámou, umožňují však nasazení rotačních nástrojů a fréz a využití kroutícího momentu a tahu stroje, v tomto případě se jednalo o stroj Vermeer D36/50 s kroutícím momentem 7000 Nm-1 a 18 tun tahu. Mechanické čištění bylo doplněno hydraulickým účinkem výplachu o průtoku až 320 l/min za účelem dopravy odfrézovaného materiálu do jam.

Ulice Zborovská je velmi frekventovaná, avšak poměrně úzká ulice v centru Ostravy a důraz musel být kladen na organizaci prací tak, aby její průjezdnost byla co nejméně ovlivněna. Proto s ohledem na minimalizaci výkopů byla celková opravovaná délka rozdělena na dva úseky. Vrtná souprava byla umístěna v obou případech na koncích ulice, v jejím středu bylo pracoviště sváření plastového potrubí a společná jáma pro vtahování pro oba úseky. Stav ocelového potrubí byl kritický, původní asfaltová izolace byla již z velké části opotřebena, obnažené stěny potrubí byly zeslabeny korozí a pokryty nesouvislými vrstvami inkrustů. Proto byl pro čištění potrubí použit rotační škrabák s řetězovou frézou a vytěrák, které společně zajistily vyhlazení vnitřních ploch potrubí tak, aby bylo zajištěno bezpečné vtažení potrubí. Před vlastním vtažením potrubí bylo provedeno dočištění vodním paprskem a kontrola stavu potrubí po čištění kamerou.

Operace čištění potrubí u každého úseku trvala jeden den, stejně tak i vtahování potrubí. Celková doba realizace této stavby v centru města byla 63 dní, a to i přes komplikace s vytyčováním inženýrských sítí a s nesprávnými informacemi o skutečném uložení renovovaného potrubí.