Středisko Vodohospodářské stavby

Specializací tohoto střediska jsou vodohospodářské stavby. Tomuto typu staveb odpovídá strojní park, tvoří jej zejména těžká mechanizace, pásové, kolové a kráčející bagry, pásové i kolové nakladače, hutnící válci a nákladními vozidly pro práci v těžkém terénu.

V rámci střediska působí sehraný tým projektových manažerů a stavbyvedoucích, kteří se již spolu s četami vlastních zaměstnanců firmy, zkušených dělníků , kameníků, tesařů a dalších stavebních profesí podíleli na celé řadě významných vodohospodářských staveb v našem regionu. V oblasti vodohospodářských staveb provádí středisko stavby na vodních tocích, mezi něž patří stavby jezů, přehrážek, skluzů a rybích přechodů, sanace nátrží, opevnění a modelace koryta, protipovodňová opatření, nádrže, hráze a poldry.

Stavby inženýrských sítí

Dalším okruhem působnosti jsou stavby inženýrských sítí vodovodů a kanalizací, výstavby a sanace skládek, stavby bioplynových a čerpacích stanic, armaturních šachet, odlučovačů a staveb pro energetiku – náhonů vodních elektráren, odběrných a výustních objektů.

Pracovníci střediska s využitím těžké techniky rovněž realizují demolice staveb, následné terénní úpravy včetně založení trávníků a osazení stromy a keři.