Středisko vrtných a injektážních prací vzniklo vyčleněním ze stavebního střediska v dubnu 2021.

Provádí klasické vrtné práce pro geologii i zakládání staveb, včetně zpevňování horninového prostředí injektáží.

Vybavení střediska:

Elektrohydraulická vrtná souprava HVS  030E

Tato vrtná souprava umožňuje jádrové i „plnoprofilové“ vrtání s výplachem diamantovými korunkami i valivými dláty ve skalním masívu do řezného průměru 93 mm a hloubek cca 50 m. K dispozici jsou i dvojité jádrovky do složitějších tektonických poměrů.

Vzhledem k rozměrům a modulové konstrukci je možno tuto soupravu použít i v uzavřených prostorách a důlních dílech bez nebezpečí výbuchu, štolách hrází vodních děl nebo obtížně dostupných místech.

Souprava má využití  zejména při:

Souprava HVS 030E
Souprava HVS 030E

Hydraulická vrtná souprava HVS 255

Samohybná vrtná souprava s následujícími základními parametry:

 • Podvozek – gumové pásy
 • Řezný průměr – do 320 mm
 • Šířka stroje – 1,6 m
 • Délka stroje 6,5m/4,5 m (sklopená/vztyčená lafeta)
 • Výška se vztyčenou lafetou – 6,5 m
 • Natáčení lafety ve vertikální ose 0 – 90o
 • Dvourychlostní vrtná hlava 43/100 ot./min. (10.622/4.590 Nm)
 • Souprava je vybavena výplachovou hlavou a „falešným duplexem“ pro vrtání valivými dláty nebo ponorným kladivem.

Tato vrtná souprava je vhodná pro vrtání:

 • vystrojených i nevystrojených vrtů pro hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum
 • studní a čerpacích vrtů
 • mikropilot
 • záporového pažení stavebních jam
 • injektážních vrtů

Injektážní centrum IC-2

Slouží pro přípravu a aplikaci cementových a jílocementových injektážních směsí. Je sestavená ze       3 základních celků:

 • koloidní aktivační míchačka AM 200 s odstředivým oběhovým čerpadlem – aktivovaný objem  150 l, výkon až 4 m3/hod.
 • domíchávač aktivované směsi DM 200 – pracovní objem 300 l
 • injektážní čerpadlo IC 120 – plunžrové čerpadlo s pracovním tlakem do 10 MPa a maximálním množstvím čerpané směsi 50 l/min (3 m3/hod.)
Zakládání staveb

 

Vrtné a injektážní práce

 

Referenční stavba – injekční clona u VD Koryčany

V letech 2018-2020 společnost Talpa RPF, s.r.o. prováděla vrtné a injektážní práce na injekční  cloně v okolí tělesa hráze VD Koryčany.

Clona byla tvořena soustavou zajišťovacích a vlastních clonových vrtů délky 20-39 metrů se sklonem 0-45° od svislice. Vrty byly prováděny ve skalním podloží.

Vrty byly využity pro injektážní práce samotné clony, pro vodní zkoušky a i pro odběr vzorků jader.

Celkem bylo navrtáno cca 9 000 metrů vrtů průměru 93 mm a spotřebováno cca 1750 m3 cemento-bentonitové směsi.

Vrty byl prováděny z injekční štoly v tělese hráze jak do boků, tak i do podloží.

VD Koryčany
VD Koryčany